A környezettudatos nevelés magyarországi lehetőségei

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A válsággal való megküzdés egyik fő eszköze a környezettudatosabb életvitel kialakítása. A kilencvenes évek elejétől kezdődően Magyarországon is egyre inkább előtérbe kerültek környezeti problémák és azok hosszú távú hatásai. A kezdeti környezetvédő mozgalmakból komoly társadalmi kezdeményezések indultak el, melyeknek egyik kiemelkedő gondolata a gyermekek környezettudatos nevelése lett az óvodától egészen a felsőoktatásig. Ez különösen fontos lépés abban a hosszú folyamatban, melynek célja, hogy a fogyasztói társadalom tudatában legyen életmódja következményeinek és tisztán lássa, hogyan élhet környezettudatos életmódot.

Az oktatási intézményeknek kiemelten fontos szerepük van az ismeretanyag átadásában, ezáltal a gyerekek szemléletmódja már a kezdetektől olyan irányba terelődik, melyből a környezettudatos attitűd és a cselekvés maga, már automatikusan következik. Ennek segítésére 2017-re széles eszközkészlet áll az intézmények rendelkezésére.  Cikkünkben ezeket a lehetőségeket szeretnénk összefoglalni.

Az intézmények saját „Fenntarthatóságra nevelés program”-mal rendelkeznek, mely segíti a tudatos tervezést és ismeretátadást a témában. Csak néhány apró hétköznapi példa aktív programokból: szelektív hulladékgyűjtés, használt elemek visszagyűjtése, madáretetés az udvaron, ültetett növények gondozása, öko-szakkörök, papírgyűjtés verseny, egészségmegőrző projektnapok vagy menzaporgram keretein belül az egészséges táplálkozásra nevelés.

Környezettudatos nevelés

Kiemelném a Magyar Környezeti Nevelés Egyesület tevékenységét, melynek mára már közel 1000 tagja van, akik legtöbben a pedagógus szakmából kerülnek ki. Szakmai konferenciákon, tanácskozásokon kezdeményeznek folyamatos szellemi munkát a témában.  Számos projektben dolgoznak azon, hogy a környezettudatos elvek bekerüljenek a gyerekek mindannapjaiba: Környezet-hamonikus projekt; Ökoestek, Herman Ottó Vándortanösvény, Negyedévenkénti hírlevél stb. Az egyesület honlapján folyamatosan nyomon lehet követni az éppen aktuális kezdeményezéseiket, felhívásaikat.   (www.mkne.hu)

Egyre szélesedik az ökoiskolák hálózata is. Az ökoiskolák olyan iskolák, melyek működésük során a lehető legnagyobb mértékben próbálják meg tiszteletben tartani az élővilág érdekeit és megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Az „Ökoiskola” címet 2005 óta minden évben pályázat útján nyerhetik el az intézmények. A Cím adományozása az ENSZ „A fenntarthatóságra nevelés 2005-2014” évtizedének programját követő magyarországi vállaláshoz. Pályázat útján lehet elnyerni az Ökoiskola valamint az Örökös Ökoiskola címet. A címet elnyerő intézmények oklevelet kapnak, költségvetési támogatással azonban nem jár.

Környezettudatos nevelés

Egyre több Erdei Iskola program is segíti a gyerekek megismerkedését a természettel. Iskolás csoportok, tematikus csoportok számos egynapos vagy többnapos program közül választhatnak: rendhagyó környezetórák tanösvényeken tudáspróbával zárva, kincsvadászat egybekötve a környezet megismerésével. (www.csodaszarvastajpark.hu)

Szóljon hozzá

Textil újrahasznosítás